Jiangsu Xinjie Interlinings Co., Ltd.
 
 
 
 

Office Name
Name
Tel
Fax
Ninbo Office
Lu Haitao
+86-138 0628 2491
86-513-8388 8273
Hangzhou Office
Wang shuiping
86-575-704 3275
+86-138 6299 7587
86-513-8388 8273
Wang Xingsheng
+86-138 6197 2726
86-513-8388 8273
Fengqiao Office
Lu Xinhua
+86-138 1948 1050
86-513-8388 8273
Dachen Yiwu Zejiang Office
Huang Peihuang
86-759-599 7969
+86-131 8449 4641
86-513-8388 8273
Shisi Fujian Office
Wu Yonghui
+86-131 5907 1171
86-513-8388 8273
Chen Leimin
+86-130 0410 6410
86-513-8388 8273
Suzhou,Wuxi,Changzhou Office
Qing Chunyao
+86-139 6289 5529
86-513-8388 8273
Nanjing Office
Huang Yonghui
+86-137 0628 6344
86-513-8388 8273
Guangzhou Office
Guangzhou Jingfang Accessories Co., Ltd.
Guo Haoquan
86-20-3400 5303
+86-138 0253 8282
86-20-3400 5919
Wenzhou Office
Huang Yazhong
+86-137 0628 4271
86-513-8388 8273
Shenyang Office
Sun Yongbing
+86-138 0421 0986
86-513-8388 8273
Beijing,Tianjin Office
Zhang Yunguang
+86-139 0628 5690
86-513-8388 8273
Shanghai Office
Gu Yanhui
+86-138 1524 2048
86-513-8388 8273
Xi'an Office
Wang Jianshe
86-29-8745 2296
+86-139 0927 3798
86-29-8745 2296
Chengdu Office
Liu Shichun
+86-139 0628 4995
86-513-8388 8273
 

 Copyright(C)2015,Jiangsu Xinjie Interlinings Co., Ltd. All Rights Reserved. Supported by  ChinaTexNet Texindex Toocle Copyright NoticeAdmin